17 Nisan 2017 Pazartesi

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
ATATÜRK'ün gençliğe hitabesi bu akşam itibariyle bitmiştir işallah yeni eseriniz sizin için hayırlı olur 
ben bu ülkeye ilk geldiğimde cumhuriyeti parti olarak tanımadım rejim olarak tanıdım yetiştim 
ve şimdi bu bittiğini hissediyorum çünkü ortak bir payda içinde bunlar görüşülmedi 
karar alınırken siyaseti yapanlar siyasetten anlamayan halka sen yap biz uyarız dedi 
belki iyi oldu 
neden yarın siz seçtiniz biz nedersek o diye bilirler
biz türkler bir olmadığımız müdetce bu sorun bitmez 

5 Nisan 2017 Çarşamba

geçmiş

daha dün almanya gazetesine atatürk olsaydı hayır derdi lafına takılan zihniyetler
alp arslan türkeş olsaydı evet derdi diyor
siyaset bu kadar acizleşmiş işte olmayandan bahsedip var olanları unutuyor
bu yüzdendir ki siyaseti hiç sevmem bu söylemlerin hepsi yalan yanlış söylemlerdir
hep söylediğim bir söz var
YOK OLACAK ŞEYLER İÇİN VAR OLANDAN VAZGEÇME
siz milleti kandirip yanunuza çekmeye çalışırken her seçim zamanı millet bunalım ve akıl karmaşası yaşatıyorsunuz bunun açıkça şöylemi şudur
kardeşim biz üniter devlet anlayişdan çıkıp milliyetçi anlayişa geçmek istiyorum
diğer kişilerde demeliki siz zaten muhallefet diye bir şey bırakmadınız bu yüzden size muhalefetlik yapacak kimse kalmadı niye geçmek istiyorsunuz
durum bu kadar basit
neyse bunlar insan olanın ve hakketten vatan sevgisi olanın anlayacaği şeyler